weightworks

Kwaliteit

Klachtenregeling

De medewerkers van WeightWorks zetten zich in voor een goede kwaliteit van patiëntenzorg. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over uw verblijf, bejegening of behandeling. Is dit het geval, laat het ons dan weten, zodat we aan uw wensen of klachten zo snel mogelijk aandacht kunnen besteden. Een klacht is een uiting van onvrede met de behandeling, de bejegening of verzorging die door de betrokkenen als onjuist of onterecht wordt ervaren. De klacht kan betrekking hebben op de bejegening, verzorging, organisatie en financiële aspecten. WeightWorks heeft conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een klachtenfunctionaris aangesteld. WeightWorks is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl (www.klachtenregeling.nl)

Zowel de klachtenfunctionaris als de geschillencommissie zijn hier ondergebracht. Voor meer informatie of het indienen van een klacht kunt u terecht op www.klachtenregeling.nl.

Corona maatregelen in onze kliniek

Wij hanteren de Coronamaatregelen die gelden volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het moment van je bezoek.

  • Er mag 1 persoon begeleiding mee naar binnen.
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en raak zo min mogelijk dingen aan, ook je telefoon niet.
  • Waar het niet lukt om 1,5 meter afstand te houden wordt een mondkapje gedragen.
  • Hoest of nies in je elleboog of in een schone tissue, gooi deze na gebruik weg.
  • Raak je gezicht, mond of neus alleen aan met een schone tissue, niet met de handen.

Er is uitsluitend toegang voor cliënten die geen Corona gerelateerde klachten hebben. 

Dit betekent dat wanneer je bij ons komt voor een (spoed)afspraak vooraf aan je gevraagd wordt of één van de onderstaande klachten of situaties op u van toepassing is:

Symptomen bij (mogelijk) COVID-19 besmetting: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (≥38⁰C). Daarnaast vragen we of je korter dan 14 dagen geleden 1) in een aangemerkt transmissiegebied bent geweest of 2) er (gezins)contacten zijn met een bewezen COVID-patiënt.