weightworks

Vergoedingen en prijzen

Kosten van een maagverkleining: het Passantentarief

Passantentarieven zijn de prijzen die berekend worden als je niet in Nederland verzekerd bent. De meeste mensen hebben daar niet mee te maken want in Nederland is het verplicht een zorgverzekering te hebben. De prijzen gelden wel voor mensen uit het buitenland. De prijzen gelden ook voor mensen die wel een operatie willen maar geen recht hebben op vergoeding door de zorgverzekering. Zij betalen dan de operatie zelf. 

Vergoeding uit het basispakket

Een maagverkleining wordt in principe vergoed uit het basispakket. Dat betekent dat de zorgverzekeraar de kosten betaalt als je de juiste polis hebt (lees hieronder) en voldoet aan de eisen. De belangrijkste daarbij is de BMI (Body Mass Index).

BMI 40 of hoger

Is je BMI 40 of hoger dan kom je meestal in aanmerking voor een vergoeding.

BMI 35 of hoger

Is je BMI 35 en heb je een bijkomende ziekte die samenhangt met je overgewicht dan kom je meestal in aanmerking voor een vergoeding.

BMI 30 - 35 met suikerziekte

Is je BMI tussen de 30 en 35 en heb je als bijkomende ziekte slecht instelbare suikerziekte, dan kom je meestal ook in aanmerking voor een vergoeding

BMI 30 - 35

Is je BMI 30-35 dan kom je niet in aanmerking voor een vergoeding. Toch is ook dan een maagverkleining vaak wel een uitkomst.

Wil je wel een maagverkleining maar is je BMI kleiner dan 35 dan kan je er voor kiezen zelf de kosten te betalen. Dan gelden ook de passanten tarieven.

Eigen risico zorgverzekering
Denk eraan dat je ook bij vergoeding door de zorgverzekeraar altijd een eigen risico betaalt van minimaal € 385,- per jaar.

Vergoeding voor het leefstijlprogramma: In principe geldt dat de analyse voor de operatie  wordt vergoed uit de basisverzekering en uit de aanvullende verzekering. 

  • Voor de internist/psycholoog/leefstijlcoach is er sprake van zogenaamde gecontracteerde zorg: er is geen contract, maar er geldt wél een vergoeding. Die vergoeding kan lager zijn dan bij gecontracteerde zorg. WeightWorks declareert dit als pakketten (Zowel voor de screening als meerdere nacontroles)
  • De diëtist wordt uit de basisverzekering vergoed. De diëtisten van WeightWorks komen van het Nutricentrum. Nutricentrum zal de diëtetiek uit uw basisverzekering declareren na de screening. Iedereen heeft recht op drie uur diëtetiek vanuit de basisverzekering. Indien u door uw diëtetiek vanuit de basisverzekering heen bent, hoeft u niet bij te betalen.

Hoe werkt het met de vergoeding?

1. Restitutiepolis: Bij een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze. Dit betekent dat je vrij bent om te kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Het maakt niet uit of je zorgverzekeraar een contract heeft met deze zorgverlener. Je krijgt altijd een volledige vergoeding.

2. Combinatiepolis: een combinatiepolis zit tussen een restitutiepolis en een naturapolis in. Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaan dat je altijd alles vergoed krijgt. Sommige verzekeraars hebben namelijk niet met alle zorgaanbieders een contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg je alleen het 'normale' tarief vergoed. Vaak is dit tarief niet genoeg om de volledige rekening te dekken. Bij een combinatiepolis wordt vaak maar 75% van de rekening vergoed. In geval van een maagverkleining Neemt WeightWorks het gedeelte dat dan niet wordt vergoed  voor haar rekening en wordt dus niet aan jou doorberekend.

3. Naturapolis: Bij een naturapolis betaalt je zorgverzekeraar direct de zorgkosten. Maar alleen de zorg van zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft, wordt volledig vergoed. Je moet dus altijd naar een zorgaanbieder gaan waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Omdat WeightWorks een Zelfstandig Behandel Centrum is, worden de kosten – zelfs als het zorg uit de basisverzekering betreftniet automatisch vergoed. Er moet dan eerst toestemming worden gevraagd aan de zorgverzekeraar voor het uitvoeren van de behandeling.

4. Budgetpolis: De budgetpolis lijkt op de naturapolis. Alleen is het aanbod van zorgverleners met een contract heel klein. Check met dit type verzekering van tevoren goed naar welke zorgverleners je kan gaan.

De budgetpolis is vaak het goedkoopst maar geeft de minste keuze vrijheid. Heb je een Budgetpolis dan moet net als bij een Naturapolis eerst toestemming worden gevraagd aan de zorgverzekeraar voor het uitvoeren van de behandeling. 

Als nieuwe zorgaanbieder heeft WeightWorks op dit moment  nog niet met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat wij de rekening van je behandeling niet altijd rechtstreeks naar jouw zorgverzekering kunnen sturen. In dat geval krijg jij na 45 dagen zelf de factuur toegestuurd. We vragen je die binnen 5 dagen in te dienen bij je zorgverzekeraar. Bij een aantal verzekeraars kunnen wij wel rechtstreeks declareren. Dit zijn: VGZ, Univé, IZA, ZEKUR, DSW en Aevitae.

De factuur die je ontvangt is soms hoger dan de vergoeding die jij van je zorgverzekering terug krijgt. Bij een combinatiepolis (en soms bij een Natura of Budgetpolis) wordt vaak maar circa 75% vergoed. Het door de zorgverzekering overgemaakte bedrag maak jij vervolgens aan ons over. Het gedeelte dat niet wordt vergoed neemt WeightWorks voor haar rekening en wordt dus niet aan jou doorberekend, mits je binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons betaalt en ook de specificatie binnen deze periode aan ons mailt (facturatie@weightworks.nl). Het eigen risico is altijd voor eigen rekening, dus wordt dat ingehouden door de verzekering, dan moet u dat wel aan ons betalen.

Heb je een restitutie polis dan keert de zorgverzekeraar 100% van het gefactureerde bedrag uit. In dit geval maak je het hele door de zorgverzekering uitgekeerde bedrag aan ons over.

Tarieven operaties (nieuw voor 2024)

DBC-Zorg­product:

Declaratie­code:

Omschrijving:
Tarief:

049999014

15C290

Gastric Bypass / Mini Gastric Bypass / Gastric Sleeve

€ 9.925,00

049999013

15C289

Gastric Bypass / Mini Gastric Bypass / Gastric Sleeve o.b.v. dagopname (zonder overnachting)

€ 9.555,00

Tarieven Screening en begeleiding (nieuw voor 2024)

DBC-Zorg­product:
Declaratie¬≠­code:
Omschrijving:
Tarief:

049999016

15C291

Multidisciplinaire screening

€ 810,00

049999010

15C286

Multidisciplinaire screening en begeleiding in jaar 1 en 2 na OK

€ 810,00

049999016

15C291

Begeleiding in jaar 3, 4 en 5 na OK

€ 810,00